روز قدس/ماهم آمدیم.

روز قدس/ماهم آمدیم.

‍ ⚜ با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس همگام با امت اسلامی، استکبار ستیزی و بیداری اسلامی را به جهانیان نشان دادیم. 🔸روابط عمومی…

مراسم پایان دوره آموزشی پیش دبستانی موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی برگزار شد.

مراسم پایان دوره آموزشی پیش دبستانی موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی برگزار شد.

⭕️ مراسم پایان دوره آموزشی پیش دبستانی موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی برگزار شد. روز یکشنبه ۶ خرداد ماه ،مراسم پایان دوره آموزشی پیش…

دین پژوهی
مقالات آموزشی علوم قرآنی
مقالات سبک زندگی اسلامی ایرانی