روز یکشنبه ۲۲بهمن ماه امام جمعه و بخشدار بخش نازلو بهمراه مدیرکمیته امام خمینی (ره) بخش نازلو و رئیس آموزش و پرورش نازلو از واحد موسسه در نوشین شهر

روز یکشنبه ۲۲بهمن ماه امام جمعه و بخشدار بخش نازلو بهمراه مدیرکمیته امام خمینی (ره) بخش نازلو و رئیس آموزش و پرورش نازلو از واحد موسسه در نوشین شهر

‍ 📌روز یکشنبه ۲۲بهمن ماه امام جمعه و بخشدار بخش نازلو بهمراه مدیرکمیته امام خمینی (ره) بخش نازلو و رئیس آموزش و پرورش نازلو از…

بازدید شهردار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی نوشین شهر از ساختمان آموزش موسسه دارالحافظین قرآن کریم واحد نوشین شهر

بازدید شهردار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی نوشین شهر از ساختمان آموزش موسسه دارالحافظین قرآن کریم واحد نوشین شهر

⭕️ بازدید شهردار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی نوشین شهر از ساختمان آموزش موسسه دارالحافظین قرآن کریم واحد نوشین شهر 📌 در این بازدید…

دین پژوهی
مقالات آموزشی علوم قرآنی
مقالات سبک زندگی اسلامی ایرانی