حضور مسئول دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان درموسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی

حضور مسئول دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان درموسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی

⭕️ حضور مسئول دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان درموسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی روز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ آقای جعفرزاده مسئول دارالقران…

دین پژوهی
مقالات آموزشی علوم قرآنی
مقالات سبک زندگی اسلامی ایرانی