دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

گزارش تصویری دوره های آموزشی تابستان ۱۳۹۶

در تابستان ۱۳۹۶ دوره های مختلف علوم قرآنی در موسسه برگزار گردید که تصاویر این دوره ها در زیر می توانید مشاهده نمایید.