دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

گزارش فعالیت های آموزشی دارالحافظین در شبکه ۲ سیما

این ویدیو گزارشی از فعالیت های آموزشی موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی است که در برنامه نگاه دو شبکه دو سیما در بهمن ۱۳۹۴ پخش گردید.