دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تیزر موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی

این تیزر از سیمای مرکز آذربایجان غربی در خرداد ماه ۱۳۹۳ پخش شد. سایت موسسه

 

<div id=”15184236629934853″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/5azEj?data[rnddiv]=15184236629934853&data[responsive]=yes”></script></div>