دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیدار با خانواده حافظان قرآن کریم امین و زهرا صمدی

روز ۳ دی ماه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظان قرآن کریم امین و زهرا صمدی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظان قرآن اهدا شد.