دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیدار با خانواده حافظان قرآن کریم فاطمه و ابوالفضل مظهری

روز ۲۷ آذرماه مدیر دایره حفظ  و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظان قرآن کریم فاطمه و ابوالفضل مظهری از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظان قرآن اهدا شد.