دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیدار با خانواده حافظ کل قرآن کریم مهدی شکوهی

روز ۸ آذر ماه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظ کل قرآن کریم مهدی شکوهی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظ  کل قرآن کریم  اهدا شد.