دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ، ارومیه

حضور پر شور اعضای موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ، ارومیه