دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

گزارش سیستم آموزشی دارالحافظین قرآن کریم

سیستم آموزشی موسسه دارالحافظین قرآن کریم در تابستان ۱۳۹۳ با رویکرد جدیدی به خود گرفت و با عنوان ” ساجد”(سیستم آموزش جامع دارالحافظین قرآن کریم) ، برنامه های خود را اجرا نمود. در این کلیپ گزارشی از فعالیت های این سیستم در طول تابستان ۹۳ نمایش داده می شود.