دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

پیام مدیرعامل موسسه دارالحافظین قرآن کریم به مناسبت عید نوروز و فرا رسیدن سال ۱۳۹۷

بــنــام ایــزد يكتــا

بــاعــث افــتــخــار اســت ڪــه عــرض شــادبــاش و تــبــریــڪ ایــنــجــانــب بعد از تحویل سال نو خــدمــتــتــان شــرفــیــاب شــود …

ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام هادی (ع) ،فــرارســیــدن ســال نــو و فــرخــنــده نــوروز بــاســتــانــے را تــبــريك گــفــتــه و ســالــے ســرشــار از تــنــدرســتــي،شــادے و مــوفــقــيت بــرايتــان آرزومــنــدم.

امــيدوارم اين ســال بــراے همگان ؛ ســال دوســتــے،فــراوانــے و بــے نــیــازے،ڪــوشــش و آرامــش تــوأم بــا دلــخــوشــے بــاشــد .

پــیــروزو ســرافــراز بــاشــیــد.

حمید معصوم زاده
نــوروز۱۳۹۷