دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

جلسه هماهنگی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم/تهران

🔴 حضور آقایان مهدی کاتب و ادریس آقالو از اعضای هیئت مدیره موسسه در جلسه هماهنگی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم/ تهران

🔻معاونت قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی