دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سلسله نشست های قدس پایتخت همیشگی فلسطین از مجموع برنامه های کنفرانس بین المللی افق نو

‍ 📌 سلسله نشست های قدس پایتخت همیشگی فلسطین از مجموع برنامه های کنفرانس بین المللی افق نو

 

دیوید اسمیت کشیش حامیان فلسطینیان و ضد جنگ از کشور استرالیا، مهمان یک روزه موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان آذربایجان غربی بود.

🔻نشست دانشجویی و حضور در کلیسای نه نه مریم ارومیه و دیدار با کشیش این کلیسا از جمله برنامه های اسمیت در این دیدار با موضوع حمایت از فلسطین بود.

🔸روابط عمومی موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان آذربایجان غربی