دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

روز قدس/ماهم آمدیم.

‍ ⚜ با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس همگام با امت اسلامی، استکبار ستیزی و بیداری اسلامی را به جهانیان نشان دادیم.

🔸روابط عمومی موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان آذربایجان غربی