حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی در جشن میلاد حضرت حجت علیه السلام

حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی در جشن میلاد حضرت حجت علیه السلام

⭕️ حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی در جشن میلاد حضرت حجت علیه السلام روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه…

حضور مسئول دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان درموسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی

حضور مسئول دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان درموسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی

⭕️ حضور مسئول دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان درموسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی روز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ آقای جعفرزاده مسئول دارالقران…