آثار حفظ قرآن کریم

آثار حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن مانند تلاوت آن آثاري فراوان و ارزنده دارد. برخي از آثار حفظ آيات قرآن مجيد، عبارت است از: ۱٫پاداش اخروي حافظان قرآن در…